Shouwang 500e

Beijing-Hyundai Shouwang 500e EV will be launched in early 2014

The new Beijing-Hyundai Shouwang 500e EV will be launched on the China car market in early 2014. Shouwang is a sub-brand of the Beijing-Hyundai...