Zotye Zhima E30

A Hip Little Zotye Zhima E30 EV In China

A hip little Zotye Zhima E30 EV, Spotted in China near my house in Suzhou. The Zhima E30, formerly known, as the Zotye E01...

Zotye Zhima E30 EV electrifies the Shanghai Auto Show in China

The new Zotye Zhima E30 has been unveiled on the Shanghai Auto Show in China. The Zotye Zhima E30, formerly known as the Zotye...