Kia Pegas

The New Kia Pegas Sedan Is Almost Ready For China

This is the production version of the new Kia Pegas sedan. It will be launched on the Chinese car market in August. The Kia...

Kia Pegas To Launch On The Chinese Car Market in August

The new Kia Pegas will be launched on the Chinese car market in August. Price will range from 65.000 to 85.000 yuan. The Kia...